MIDI Music Collection
Search  

EN

RU

MIDI Music Collection - Boevyim Nagrazhdaetsya Ordenom (Karaoke).mid

Path: /Mihail Muromov/Boevyim Nagrazhdaetsya Ordenom (Karaoke).mid

Back...Parent directory
Boevyim Nagrazhdaetsya Ordenom (Karaoke).mid
DownloadHere
Play
File size37 Kb
Duration3:58
CopyrightCreated with KarMaker: [email protected]
Track 0
NameBoevyim nagrazhdaetsya
ordenom...
Muz. M.Muromov
Sl. A.Monastyiryov &
O.Pisarzhevskaya
MID & Kar Dmitry Dubrovenko
Track 1
NameMelodi
Track 2
NameWords
Track 3
NameSolo
Track 4
NameGarmon-3
Track 5
NameGarmon-2
Track 6
NameGarmon-1
Track 7
NameGarmon-4-Fon
Track 8
NameBass
Track 9
NameDrums
Words
@TBoevyim nagrazhdaetsya @[email protected] [email protected] A.Monastyiryov & @[email protected] & Kar Dmitry [email protected]
For "Roland SC-88 Pro" (GS)


Vyi xso ka, Tvyi so ka $nad zem lyoy si ne va, 
E to mir no e ne bo nad Ro di noy,
No pros tyi e i stro gi e slyi shim slo va: 
"Bo e vyim na grazh da et sya or de nom..." 

E to zna chit, chto gde- to v noch noy ti shi ne
Sno va pu li nad ryiv no svis tyat.
I chto v e toy bor be, kak na vsya koy voy ne, 
Zhizn i smert vech no rya dom sto yat. 

E to zna chit, chto v e tom su ro vom bo yu
Tvoy ro ves nik, zem lyak, tvoy so sed 
Za schi scha et lyu bov i na dezh du tvo yu,
Tvo ih o kon pri vet li vyiy svet.

Oh ra nya ya vsyo to, chem myi tak do ro zhim,
On ve dyot e tot pra ved nyiy boy,
Na she schas te i trud, na shu mir nu yu zhizn
Ot be dyi zas lo nya ya so boy.

Vyi so ka, vyi so ka nad zem lyoy si ne va, 
E to mir no e ne bo nad Ro di noy,
No pros tyi e i stro gi e slyi shim slo va: 
"Bo e vyim na grazh da et sya or de nom..." 


mailto:[email protected]

Яндекс.Метрика