MIDI Music Collection
Search  

EN

RU

MIDI Music Collection - Sto Dney Do Prikaza 5.mid

Path: /Neigrushki/Sto Dney Do Prikaza 5.mid

Back...Parent directory
Sto Dney Do Prikaza 5.mid
DownloadHere
Play
File size72 Kb
Duration3:52
CopyrightCopyright © 1999 by Spitsov Viktor
Track 0
Text +Yoeyayar ,,+hYoevh shYohEv,, +EYo fr shyishЎshsh yuyoyusyuuyu ercherўhesh  (+¦+=) uyuYoyuf T¦he#

¦ryashyo# 17.05.99 -yur°e   yoEefsh  ,,LyuYoEeer,,

- TsheEhchrEyuYo ,,Yamaha PSR-510,,

- ¦yi. ushErYor-sryo ,,Yamaha,,

- ¦yi. ushErYor-yoyuyiyu ,,Prince STC-34,,

- ¦yuya#¦EhYo yo AMD-K5-166/32Mb/Sound Blaster Live !

- ¦sh'°hYo+eyoshyishEhyi# ,,Marshall,, 2+200 wt

¦YoyuuYo.yushyoyahў. :

- Cakewalk Pro Audio 8-¦eyoyo'r  thYoyosh 

- Vienna Studio 2.3

- Rebirth RB338 2.03

- Win Groove

- Wav to MIDI sh fYo.

- chteў'sh SF2 yuE E-mu System sh fYo.

-shYoh'EyuYo yoEefshsh sh echv'ryi#evsch Yoe'yutyufshEhyi#,'yuya#¦EhYo+yosheEhch. - yaYoryayuYo•sh' shyishЎshsh TyashЎyut Tsh'EyuYo (TyahЎ)

¦shE-ushErYor , tyu'ryi - yoErYo°shsch yaYoryayuYo•sh' shyishЎshsh TYoeyiyut Trfsh (Lsh'yor)

+ryo-ushErYor - yoErYo°shsch yihschEhereE shyishЎshsh =yutyutsshyiyut T ўhyoyirt (Tyirtr)

Tyu'ryi - ¦yo¦°r sh ¦r°r

Яндекс.Метрика